4 ting du skal vide om en NDA

Du er sikkert stødt på ordet før, men hvad betyder det egentlig? Det har vi forsøgt at gøre os kloge på her. 

En NDA er en forkortelse af Non Disclosure Agreement, men bliver også på dansk kaldt en fortrolighedserklæring eller en hemmelighedserklæring. Overordnet er aftalen et juridisk bindende dokument med det formål at beskytte fortrolige oplysninger. Det betyder, at når man underskriver en NDA, så skriver man under på ikke at videregive de fortrolige oplysninger, som er angivet i dokumentet. 

Hvornår kan man bruge en NDA?

Du kan bruge en fortrolighedserklæring i mange forskellige situationer. Som nævnt tidligere bliver den dog oftest brugt i forbindelse med fortroligt materiale, som kan være alt fra virksomhedshemmeligheder og nye opfindelser til kundeinformationer eller andre interne oplysninger i en virksomhed.

Har du for eksempel opfundet et nyt produkt, som du står og skal bruge rådgivning og kapital til, så kan en NDA være en god ide. Inden du begynder et potentielt samarbejde, kan du udarbejde en NDA og på den måde sikre, at dine oplysninger ikke bliver delt med andre uvedkommende eller kopieret.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en fortrolighedserklæring kun kan beskytte fortrolige oplysninger. Det vil sige at oplysninger, som allerede er offentliggjort på anden vis, vil altså ikke blive anset som fortrolige og aldrig kunne omfattes af aftalen.

Hvad sker der, hvis aftalen bliver brudt?

Bliver de fortrolige oplysninger videregivet, kan den forurettede person eller virksomhed kræve erstatning fra den part som bryder fortrolighedserklæringen. Her kan der være tale om en konventionelbod, som er et fast beløb der ofte er defineret på forhånd og angivet i selve dokumentet. En konventionelbod bliver ofte taget i brug, når det er svært at vurdere, hvor stort det økonomiske tab vil være. Beløbsstørrelsen kan derfor variere fra aftale til aftale og er afhængig af, hvilken værdi de involverede parter tildeler de fortrolige oplysninger.

Hvad skal en NDA indeholde?

Der findes flere forskellige måder og skabeloner for udarbejdelsen af en NDA, da aftalen altid skal tilpasses til det specifikke formål. Vi har opstillet nogle punkter, som er vigtige at have med, for at fortrolighedserklæringen kan fungere i praksis og sikre juridisk gyldighed. Det vigtigste krav er dog, at aftalen er underskrevet af begge parter.  

En NDA kan blandt andet indeholde afsnit omkring: 

  1. De involverede parter – hvem får adgang til fortrolige oplysninger? Det er vigtigt at definere, om det kun er den ene eller begge parter, som skal dækkes af aftalen. Eftersom der er forskel på om aftalen er ensidig eller gensidig.
  2. En klar definition på de fortrolige oplysninger
  3. Varighed – er der for eksempel tale om et nyt produkt, som snart skal lanceres og kommer på markedet inden for 2 år, så kan man lave fortrolighedserklæringen tidsbegrænset. Er man tidligere i udviklingsprocessen, så kan det være en god ide at udelade en tidshorisont. Så de involverede parter er forpligtiget indtil information offentliggøres. 
  4. Opsigelse – hvordan skal denne situation håndteres?
  5. Evt. konventionelbod 
 
Er du det mindste i tvivl omkring udarbejdelsen eller gyldigheden af din aftale, så er det altid en god ide at søge hjælp hos eksperter. 
NDA Erklæring Sikkerhed Fortrolighedserklæring Gæsteregistrering

Håndter fortrolighedserklæringer og andre juridiske dokumenter digitalt

Skal personer som besøger virksomheden underskrive en fortrolighedserklæring, andre juridiske dokumenter eller modtage vigtig information inden de bevæger sig rundt i bygningen? iReception kan hjælpe din virksomhed med at håndtere juridiske dokumenter nemt og effektivt samt sørge for, at jeres gæster modtager den information som virksomheden kræver. 

Under en gæsteregistrering kan gæsten modtage information og regler igennem tekst, billede eller video. Det betyder, at gæsten kan modtage og besvare forskellige spørgsmål samt få vist sikkerhedsinstruktioner eller andet, hvis dette er nødvendigt. Virksomheden bestemmer og tilpasser selv, hvilke informationer og instruktioner gæsterne skal have. Det er også muligt at tilføje en NDA eller andre former for vejledninger, som skal underskrives eller personen skal “erklære sig enig med”. Vi har oven i hatten udformet en skabelon, som din virksomhed får adgang til og kan tilpasse til jeres krav.  

De underskrevne dokumenter bliver automatisk gemt på virksomhedens anvendte filserver, hvorfra personer med adgangsrettigheder vil kunne tilgå dem. Systemet kan også sættes til automatisk at slette data efter en bestemt periode, så I sikre at GDPR bliver overholdt. Vi har skrevet meget mere omkring, hvad man skal huske på i forhold til sikkerhed og opbevaring af personlige oplysninger her

På denne måde kan I sikre at gæsten opfylder virksomhedens krav og har modtaget alt nødvendig information allerede inden mødet starter, plus den efterfølgende håndtering og opbevaring af juridiske dokumenter bliver nemmere for virksomhedens medarbejdere.